ร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบถวายแด่วัดป่าสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.นครพนม

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 13 เมษายน 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  12,985
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +16,055
  rtMGp3-hpm4xvPteFAw_h1l2DCxTlj29Kk6bBcx-GdE&_nc_ohc=e8pKwYC39hYAX89r4bM&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.jpg N3O9FoxEwU7gwNOIm0yAHfmQhvpxoOuqTqN0LdpPeIb&_nc_ohc=-o7727xXs3EAX_xMiMs&_nc_ht=scontent.fbkk12-3.jpg

  #สร้างสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวด้วยการถวายพระไตรปิฎก
  #ฝากกันกดไลค์และแชร์บุญนี้ด้วยจ้า
  ขาดยอดอีก 43 เล่ม เล่มละ 275 บาท
  อนุโมทนาบุญเจ้าเจ้าภาพทุกคน
  (พร้อมใส่ชื่อที่เล่ม)
  (ลำดับยึดตามเฟสหลัก)
  #โครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  หาเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎก
  ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 91เล่ม
  ✓✓มอบถวายแด่ วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  สามารถร่วมบุญได้ทั้งหมด หรือตามกำลังศรัทธา

  #ช่วยกันกดไลค์และแชร์บุญนี้

  สามารถร่วมบุญได้ที่
  ธนาคารทหารไทย
  เลขที่บัญชี 3512737804
  ชื่อบัญชี ศักดา เหลาศรี
  พร้อมเพย์ 0644699034

  ติดต่อสอบถาม
  พระศักดา ผาสุโก
  0644699034

  #สารีบุตร ผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

  จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
  จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
  จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
  จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
  และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด
  ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล

  #รายนามผู้ร่วมบุญถวายพระไตรปิฎก
  เล่มที่ 1 วรภพ อุดมผล
  เล่มที่ 2 นิตยา ปลงจิตร
  เล่มที่ 3 สมบัติ ษรสุวรรณ์
  เล่มที่ 4 ว่าที่ ร.ต.ชนะกานต์ สังข์ทอง
  เล่มที่ 5ว่าที่ ร.ต.ชนะกานต์ สังข์ทอง
  เล่มที่ 6 นายโกศล ตรีสุชน
  เล่มที่7.มิณฑิตา ยานเจลินด์ พร้อมทั้งครอบครัว
  เล่มที่8.นิเวศน์ วิเศษไชยศรี
  เล่มที่9.บุญเรือง สะสม
  เล่มที่10บุญเรือง สะสม
  เล่มที่11.บุญเรือง สะสม
  เล่มที่12.บุญเรือง สะสม
  เล่มที่13.บุญเรือง สะสม
  เล่มที่ 14 อารีย์ อุดมอารยะ
  เล่มที่ 15 น.ส.บุญเลิศ ดำขำ
  เล่มที่ 16 น.ส.บุญเลิศ ดำขำ
  เล่มที่ 17นิพนธ์ เหลืองประเสริฐ
  เล่มที่ 18 คุณแม่ทองใบ ศศิยศชาติ
  เล่มที่ 19 สุพัตรา.นินด่านจาก..นาย.ชอ.แก้วมณีวงร์
  เล่มที่ 20สุพัตรา.นินด่านจาก..นาย.ชอ.แก้วมณีวงร์
  เล่มที่ 21ภาวิณี ไพรอนันต์
  เล่มที่ 22ภาวิณี ไพรอนันต์
  เล่มที่ 23 ภาวิณี ไพรอนันต์
  เล่มที่ 24 สิริลักษณ์ สิทธิมงคล และครอบครัว
  เล่มที่ 25 สิริลักษณ์ สิทธิมงคล และครอบครัว
  เล่มที่ 26 สิริลักษณ์ สิทธิมงคล และครอบครัว
  เล่มที่ 27 นาย กิตติวุฒิ ผลีสนธิ
  เล่มที่ 28 นายรัชพล วรศาสตร์
  เล่มที่ 29. นายชยพล วรศาสตร์
  เล่มที่ 30 จิรพงศ์ เพ็งศาสตร์
  เล่มที่ 31.นาง จงกล เพ็งศาสตร์
  เล่มที่ 32. วรโพยม สารนาถ และครอบครัว
  เล่มที่ 33 วรโพยม สารนาถ และครอบครัว
  เล่มที่ 34
  เล่มที่ 35
  เล่มที่ 36
  เล่มที่ 37
  เล่มที่ 38 พระเจริญรัตน์ (ปทุม) โชติรตตโน และคณะพระเจริญรัตน์
  เล่มที่ 39 แม่ด้วง แดงเรืองรัมย์
  เล่มที่ 40 อัญมณีย์ เอลเลียตและครอบครัว
  เล่มที่ 41 ระพีพร ลาร์สสัน และครอบครัว
  เล่มที่ 42นายเฉลิม แดงเรืองรัมย์และครอบครัว
  เล่มที่ 43 นายทุเรียน แดงเรืองรัมย์และครอบครัว
  เล่มที่ 44 จอง
  เล่มที่ 45 จอง
  เล่มที่ 46 จอง
  เล่มที่ 47 จอง
  เล่มที่ 48
  เล่มที่ 49
  เล่มที่ 50
  เล่มที่ 51
  เล่มที่ 52
  เล่มที่ 53
  เล่มที่ 54
  เล่มที่ 55
  เล่มที่ 56
  เล่มที่ 57
  เล่มที่ 58
  เล่มที่ 59
  เล่มที่ 60
  เล่มที่ 61
  เล่มที่ 62
  เล่มที่ 63
  เล่มที่ 64
  เล่มที่ 65
  เล่มที่ 66
  เล่มที่ 67
  เล่มที่ 68
  เล่มที่ 69
  เล่มที่ 70
  เล่มที่ 71
  เล่มที่ 72
  เล่มที่ 73
  เล่มที่ 74
  เล่มที่ 75
  เล่มที่ 76
  เล่มที่ 77
  เล่มที่ 78
  เล่มที่ 79
  เล่มที่ 80
  เล่มที่ 81
  เล่มที่ 82
  เล่มที่ 83
  เล่มที่ 84
  เล่มที่ 85
  เล่มที่ 86
  เล่มที่ 87
  เล่มที่ 88ณัฐพล สุขวัฒนศิริ
  เล่มที่ 89 มนัสนันท์ สุขวัฒนศิริ
  เล่มที่ 90 วลัยพรรณ สุขวัฒนศิริ
  เล่มที่ 91 ณัฐพัฒน์ สุขวัฒนศิริ

  #รายนามผู้ร่วมตามกำลัง (อาตมาจะนำมารวมแล้วลดยอด)
  1.
  2.
  3
  4
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.


  ที่มา:
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤษภาคม 2021
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  12,985
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +16,055
  ขอร่วมบุญสร้างพระไตรปิฎกถวายวัด 1 เล่มครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. babylin1

  babylin1 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +18
  ร่วมบุญ 4 เล่ม อนุโมทนาบุญกับทุกคนค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 485690.jpg
   485690.jpg
   ขนาดไฟล์:
   118.5 KB
   เปิดดู:
   7
 4. mypolicexp

  mypolicexp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  669
  ค่าพลัง:
  +2,292
  ร่วมทำ บุญ 1 เล่มครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,942
  ค่าพลัง:
  +7,133
  ขอร่วมสร้างพระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบถวายแด่วัดป่าสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.นครพนม
  โอน 10 บาท เข้าบัญชี ธ.ทหารไทย
  วันที่ 20 เมษายน 2564

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 6. T@o@T

  T@o@T เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  253
  ค่าพลัง:
  +1,917
  ผมและญาติมิตรขอร่วมบุญด้วยครับ จำนวน ๑๐๐ บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...